Service og produktvilkår

Herunder finder du de vilkår der er gældende ved brug af vores support produkter; heriblandt Servicetime, FjernSupport (Online) og support på kundens adresse (On-Site) og klippekort.

Disse vilkår er gældende for alt samarbejde mellem Arufu IT-Support (Arufu IT) og Kunden, medmindre kunden kan dokumentere andet er aftalt.

Disse vilkår anses for accepteret når kunden opretter en sag hos os eller kontakter os pr. mail, telefon, brevpost eller sms.

Intern Sikkerhed:

Vi gemmer kun strengt nødvendige data om kunden i forbindelse med kundens session og alle kundedata er krypteret med forskellige lag af kryptering, blandt andet 256-bit AES kryptering. Ud over dette har vi en streng politik med hensyn til brug af passwords og generering af disse. Alle kundedata behandles som fortrolige, dette gælder mails, telefon transskriptioner og al anden form for digital kommunikation.

Garanti & Ansvar:

Servicegaranti og reklamationsret

Arufu IT-Support kan ikke holdes ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden direkte eller indirekte tab ved udførelse af support eller rådgivning.
Hvis Arufu IT Support ikke er i stand til at udføre en opgave, vil kunden kun blive belastet økonomisk for supporten i forhold til reelt tidsforbrug, dette gælder også ved ikke-rutineprægede server eller infrastruktur opgaver der gør at Arufu IT Support skal bruge tid på at sætte sig ind i kundens systemer, indleverede enheder til reparation, hvor der betales et mindre gebyr for afbrydelse af reparation samt fragt. Arufu IT-Support tager ikke ansvar for fejl på ikke-vedligeholdte servere eller infrastrukturer eller de problemer der kan opstå ved tilgang til disse, eller overvågning af disse uden forudgående skriftlig aftale og kontrakt om teknisk overvågning og vedligeholdelse.
Hvis et produkt eller en ydelse købt hos Arufu IT Support viser sig at være mangelfuldt eller defekt og Arufu IT Support bærer ansvaret, forpligter Arufu IT Support sig til at udbedre fejlen inden for 10 dage regnet fra reklamationstidspunktet, hvis reklamationen er meddelt senest 10 dage efter den pågældende service blev udført. Det er kundens eget ansvar at efterse at opgaven er udført som aftalt inden fristens udløb.
Software købt igennem Arufu IT-Support bliver forhandlet på “forhandler” basis og det er derfor kundens eget ansvar at benytte det købte software på normal og forsvarlig vis, producenten af softwaren vilkår gør sig til enhver tid gældende ved køb og anvendelse af disse.
Uanset årsag til tabet/skaden kan Arufu IT-Supports erstatningsansvar, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens løbende betalinger for serviceydelser til Arufu IT-Supports de seneste 6 måneder forud for skadestidspunktet (dog bortset fra tab forårsaget af forsæt/grov uagtsomhed fra Arufu IT-Supports ansattes side eller underleverandørers side).

Hardwaregaranti

Ved fysiske produkter er der normalt 1 års garanti til erhvervskunder, nogle produkter følger dog producentens garanti der ofte udvider garantien fra 1 til 5 år.
Hvis du er privatkunde yder Arufu It-Support ét års garanti og derudover ét års reklamationsret fra købsdato på alle produkter købt hos Arufu It-Support. Garantien bortfalder, hvis fejlen skyldes ukorrekt brug af produktet.

Reparationsgaranti

Der ydes 3 måneders garanti på reservedele med mindre andet fremgår af faktura. Ved indlevering af computere til reparation, skal der påregnes en fejlsøgnings periode på min 3 til 5 arbejdsdage + 5 til 7 arbejdsdage ved reparation.

Betaling

Opgaver udført af Arufu IT Support skal betales senest 7 dage efter fakturadato, med mindre faktura oplyser andet. Overskrides betalingsfristen, beregnes renter pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen i henhold til gældende lovgivning. Hvis kunden stadig ikke betaler på trods af 3 rykkere og inkassovarsel, videregives sagen til inkasso uden yderligere varsel.
Ved køb af klippekort gælder klippekortet 12 måneder fra købsdato og det vil herefter udløbe. Udløbne Klippekort refunderes ikke. Klippekort kan kun benyttes til at betale for den service de er købt til. Arufu IT forbeholder sig retten til at afbryde samarbejdet hvis kundens forpligtelser (se Kundens ansvar) ikke bliver overholdt, eller hvis kunden udviser forsætlig skadende (for kunden eller Arufu IT) adfærd eller grov uagtsomhed samt misligholdelse af server og dataudstyr uden vedligeholdelsesaftale og kontrakt. Resterende klip ved afbrydelse af samarbejde kan ikke refunderes og/eller overdrages . Ved køb af klippekort er reaktionstiden 2 dage efter Arufu IT har modtaget sagen, Arufu forbeholder sig yderligere retten til at afvise kunden hvis det vurderes at opgaven ligger uden for Arufu IT’s viden eller normerede opgavetyper. Arufu IT administrerer Klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.

Kundens ansvar og forpligtelser

Arufu IT Support kan ikke holdes ansvarlig for tab af data. Det er kundens ansvar at sikre sig at der findes en fungerende og afprøvet backup af data som ønskes gemt. Dog tilbyder vi at lave backup af kundens data inden supporten påbegyndes mod betaling hvis kunden ønsker dette. Det er kundens ansvar at svare rettidigt på henvendelser fra Arufu IT-Support, da kunden ellers blot vil blive faktuerert for det pågældende tidsforbrug og sagen lukkes. Det er til enhver tid kundens ansvar at have overblik over egne servere, arbejdstationer og deres konfiguration eller anmode Arufu IT-Support om en rapport hvis ikke dette er er tilfældet. Det er kundens ansvar at læse vores vilkår ved samarbejdets begyndelser og løbende holde sig opdateret via email eller websitet om nye punkter eller ændringer.

Fortrydelsesret

For privatkunder er der 14 dages fortrydelsesret på vores sikkerhedsprodukter og fysiske varer som er sendt direkte til kunden. Dette gælder ikke software og hardware som er bestilt specielt til kunden og normalt ikke lagerføres. Ved support frafalder fortrydelsretten så snart kunden har trykket “OK” i vores supportklient, eller har aftalt et support besøg enten skriftligt eller mundtligt.

Der er ikke fortrydelsesret for virksomhedskunder, hverken på hardware, software eller support.

Sikkerheds Produkter

Salgs- og leveringsbetingelser:

Vores webshop produkter leveres alle per e-mail eller over internettet. Der leveres kun fysiske produkter ved telefonisk henvendelse.

Sikkerhedsprodukter (herunder Antivirus, Firewall og Antispam) leveres som licenskoder. Når din betaling er godkendt, vil du modtage ordren per e-mail indenfor normalt 30-50 minutter (Maksimalt 24 timer). Licensen er gyldig i den periode og mængde som der er bestilt.

Hvis der skulle opstå spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 50 11 50 85 eller kontakte vores salgsafdeling under fanen kontakt.

Sikkerhed:

I forbindelse med din ordre, gemmer vi kun de allermest nødvendigste informationer. Information der gemmes på vore servere, videregives ikke til tredjepart. Nyhedsmails sendes kun til tilmeldte adresser, dog kan der forekomme E-mails med information om vigtige ændringer så som nye lukketider, ferie osv. Dette er dog begrænset til 4-6 mails om året.

Alt information vedrørende betaling er krypteret og kan kun tilgås af Nets/PayPal (PBS). Den backup vi tager af dine personlige oplysninger, bliver krypteret med 448bit kryptering og opbevares på vores server i så kort tid som det kan lade sig gøre.

Returret:

Der ydes 30 dages returret på alle sikkerhedsprodukter, også selvom de er taget i brug. Hvis du er i tvivl ved køb af software, kan du altid vælge en 90-dages gratis fuld version i webshoppen så der er mulighed for at prøve produktet før et evt. køb. Dette er en rigtig god måde at komme til at kende produktet på, uden at det koster noget. Hvis du har modtaget en fysisk vare skal denne returneres inden der er gået 30 dage til vores adresse i samme type emballage som da du fik den, så ikke produktet tager skade undervejs.

Send pakken til:

Arufu It-Support

Gammel Kongevej 102

1850 Frederiksberg C

Mærk kuverten “Fortrydelsesret” med tydelig navn og adresse ved afsender-feltet. Vedlæg venligst kontonummer og reg. nummer i pakken.

Når vi har modtaget produktet bliver du krediteret inden for de næste 3-5 hverdage via bankoverførsel.

Bestilling:

Bestilling modtages via Arufu’s hjemmeside, Via Email eller telefonisk. Hvis du oplever problemer, kan du ringe inden for normal åbningstid, eller sende en mail.

Betaling:

Betaling kan ske ved bankoverførsel, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, PayPal og kontant.

Teknisk support:

Når du har købt et produkt hos os, står vi selvfølgelig til rådighed med svar på spørgsmål og generel teknisk support:

Telefonisk support:

Mellem 8:30 og 18:00 på hverdage kan du ringe til os på telefon (+45) 50 11 50 85.

Support per e-mail:

Du kan til alle tider skrive til os på de nævnte mailadresser under kontakt.

ESET Antivirus Licensfornyelse:

Hvis du tidligere har købt licens til at produkt, kan du i købe en ny licens med rabat. For at forny din licens, kan du enten bruge linket til højre på siden eller kontakte Arufu og oplyse dit Eset brugernavn, den nye licens løbetid og at der er tale om en fornyelse.

Så sender vi dig den nye licens per email sammen med en faktura på ordren.

Ved køb og brug af ESET produkter gør ESET/Eurosecures vilkår sig til enhver tid gældende: Se betingelser

Webhotel / Hosting:

Ved benyttelse af webhosting hos Arufu IT-Support, gør Netsite.dk‘s vilkår til enhver tid gældende Se Betingelser

Terms of doing business with Arufu IT-Support:

If you have requested support or maintenance services from Arufu IT-Support (“Arufu IT-Support”) in connection with the use of Arufu IT-Support’s support and/or service products or Online Backup service these terms apply. By allowing Arufu IT-Support and its employees (the “Arufu IT-Support Agents”) to access your systems and infrastructure to perform such support and maintenance services, YOU EXPRESSLY AGREE THAT TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL Arufu IT-Support OR THE Arufu IT-Support AGENTS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR FAILURE TO BACK UP DATA OR THE LOSS OR CORRUPTION OF DATA, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE PERFORMANCE OF SUPPORT AND MAINTENANCE SERVICES BY Arufu IT-Support OR THE Arufu IT-Support AGENTS. Furthermore, you expressly acknowledge that Arufu IT-Support makes no representations or warranties of any kind, whether express or implied, regarding the performance or the results of such support and maintenance services.

Alle vilkår er gældende fra 01-06-2010.