Vi skifter telefonsystem!

For at bedre kunne håndtere vore kunders opkald og er vi overgået til et nyt telefonsytem der vil blive startet op og testet mellem d. 30. August og 7. september 2012.

Hovednummeret bliver derfor også ændret til 50 11 50 85 – hvorved det gamle nummer vil blive “parkeret”, men dog stadig modtage opkald i en kortere periode op til “parkeringen” af nummeret. Herefter vil det gamle nummer ikke længere være tilgængeligt og vil blive slettet fra vores telefonsystem.

Vi beklager eventuelle gener dette måtte medføre, men glæder os samtidig til at modtage jeres opkald.

Vi tales ved,

Venlig Hilsen

Arufu It-Support